.

pátek 7. října 2016

Graviola - Annona muricata - tropický zázrak

Annona muricata je ovocný, stále zelený tropický strom s dlouhou historií tradičního použití.
Plody jsou často využívány k přípravě sirupů cukrovinek, nápojů, zmrzliny a koktejlů.


Strom je v různých oblastech světa po staletí užíván v tradiční lidové a ethno medicíně. A moderní výzkumy potvrzují, že tato užití mají svá opodstatnění. Prokazují se zvláště účinky protinádorové, antikonvulzivní ( prevence epileptických záchvatů) antiarthritické, proti parazitální, antimalarické, hepatoprotektivní a antidiabetické.
Fytochemické studie identifikují Annonacenové acetogeniny jako hlavní účinné složky. Z listů, kůry, semen, kořenů a plodů Gravioly bylo izolováno více než 100 Annonacenových acetogeninů. Rozsáhlé studie Anonony se snaží sjednotit dostupné fytochemické informace týkající se tradičního využití a biologické aktivity.
Annona muricata (Láhevník ostnitý) patří do čeledi Láhevníkovité (Annonaceae) zahrnující přibližně 130 rodů a 2300 druhů. A. muricata pochází z nejteplejších tropických oblastí v Jižní a Severní Americe ,ale nyní je rozšířena po celém tropickém a subtropickém pásmu včetně Indie, Malajsie a Nigériie. A. muricata je stálezelený, vzrostlý strom, který dosahuje výšky 5-8 m, má otevřenou korunu s velkými, lesklými, tmavě zelenými listy. Plody stromu jsou jedlé, velké (průměr 15-20 cm) , zelené, ve tvaru srdce. V ethnomedicíně se používají všechny části stromu.
Ovoce se používá jako přírodní lék na artritické bolesti, při neuralgii, artritidě, při průjmech včetně úplavice, při horečce, malárii parazitech, revmatismu. Zevně pak při kožních vyrážkách a parazitech. Ovoce je také podáváno matkám po porodu ke zvýšení produkce mateřského mléka.
Listy se používají k léčbě zánětů močového měchýře, při cukrovce, bolestech hlavy a nespavosti. Mimo to, vnitřní podávání odvaru z listů vykazuje účinky antirevmatické a antineuralgické. Zevně se odvar používá k obkladům na revma a různé abscesy.
Rozdrcené semena se v tradiční medicíně užívají jako antiparazitikum, moderní medicína však použití semen nedoporučuje, protože látka annonacin obsažená v semenech patří mezi neurotoxiny, a přisuzuje se jí zodpovědnost za neurodegenerativního onemocnění spojená s patologickou akumulací Tau-proteinu v mozku (např. Alzeimerova choroba, Parkinson).
V tropické Africe, rostlina se používá jako adstringens, k léčbě kašle, nolestí a kožních nemocí. Semena pak jako insekticid a rostlinný pesticid.


V Indii je užívá ovoce a květy jako léky proti kataru, zatímco kořeny, kůra a listy jsou používány pro své protizánětlivé a antiparazitické účinky.
V Jižní Americe a tropické Africe, včetně Nigérie, jsou listy používány v ethnomedicíně proti nádorům a rakovině. Krom toho se užívají i jako antiflogistikum (protizánětlivé), antidiabetikum, sedativum, antihypertenzivum a jemný myorelaxans
Rozsáhlé fytochemické analýzy různých částí gravioly prokázaly přítomnost různých sloučenin, včetně alkaloidů, megastigmanových glykosidů, dále: flavonolové triglycosidy, fenoly, cyklopeptidy a silice. Dále bylo prokázáno že Graviola je bohatým zdrojem Annonacenových acetogeninů. Byla prokázána i přítomnost důležitých minerálních látek, jako je K, Ca, Na, Cu, Fe a Mg
Rozsáhlá biologická aktivita Annonacenových acetogeninů je v posledních letech předmětem značného vědeckého zájmu. Prokazují se různé učinky antimalarické, antiparazitické a pesticidní, nicméně hlavní biologická aktivita je charakterizována toxicitou vůči nádorovým buňkám a inhibicí účinků mitochondriální NADH.


Antiarthritický účinek. 

Studie in vivo zkoumaly anti-artritické účinky u laboratorních potkanů. Výsledky prokázaly, že perorální podávání ethanolového extraktu snižuje otok artritických kloubů a výtažek z listů přispěl k potlačení prozánětlivých cytokinů. Antiarthritický potenciál Gravioly byl tedu studií in vivo potvrzen.

 Protinádorový účinek: 

Mnoho studií uvádí významné antiproliferativní účinky (tlumící růst a množení buněk) různých výtažků z rostliny. Nedávné studie in vitro zkoumaly mechanismus působení ethylacetátového extraktu z listů A. muricata proti karcinomu tlustého střeva (HT-29 a HCT-116) a proti buňkám plicního karcinomu (A549).
Extrakt listů byl schopen indukovat apoptózu (programovanou buněčnou smrt - mechanismus sloužící k eliminaci nepotřebných či poškozených buněk) u rakoviny tlustého střeva a plic prostřednictvím mitochondrií. Mimo to výtažek z listů výrazně zbrzdil migraci a rozšíření buněk karcinomu tlustého střeva.
Test prokázal, že ethanolový extrakt listů aktivuje Kaspázu 3 indukující apoptózu myeloidních leukemických buněk K562 Další studie in vitro a in vivo prokázaly supresivní účinek na vodního extraktu z listů Gravioly při benigní hyperplazii prostaty (BPH-1) buněk prostaty krys. Po dvou měsících léčby se velikost prostaty krys zmenšila nastartováním buněčné smrti poškozených buněk. Slibný protinádorový účinek byl prokázán také také ve studii in vivo kdy byl uměle stimován růst karcinodenních buněk v prsní tkáni myší. Perorálně podané listy Gravioly zbrzdily rozvoj prsní karcinogeneze. Bylo prokázáno že, výtažek z listů , a to i při nízké dávce, potlačuje růst kožních papilomů u myší.
Případová studie 66-leté ženy s karcinomem prsu prokázala, že konzumace odvaru z listů Gravioly vedla ke stabilizaci onemocnění Tyto významné protirakovinné a protinádorové účinky listů A. muricata vedly k výrobě přípravků, které mohou být použity jako doplňková léčba rakoviny.

Antidiabetické a Hypolipidemické účinky 

Chronické onemocnění diabetes mellitus postihuje velkou část populace po celém světě. Proto je důležité hledání účinného přírodního prostředku, který by snížil diabetické komplikace a zlepšil kvalitu života pacientů s cukrovkou. Vzhledem k tomu, že se Graviola používá v tradiční medicíně proti cukrovce, zkoumalo tento účinek několik studií in vivo. Po aplikaci extraktu listů diabetickým krysám po dobu dvou týdnů došlo k významnému snížení koncentrace glukózy v krvi z 21,64 na 4,22 mmol / l. Kromě toho, stejný extrakt signifikantně snižuje sérovou hladinu celkového cholesterolu, VDL a VLDL cholesterolu a triglyceridů . Tato aktivita je výsledkem antioxidačního a hypolipidemického potenciálu a ochranného působení na Beta buňky pankreatu. Histopatologické vyšetření ukázalo, že extrakt z listů způsobil regeneraci beta-buněk slinivky břišní. Ethanolový extrakt kůry prokazuje také slibné antidiabetický a hypolipidemický efekt. Léčba krys extraktem po dobu 14 dnů snižila zvýšené hladiny glukózy v krvi a současně došlo i ke sníženíhladiny cholesterolu a triglyceridů.

Protizánětlivý účinek a účinek proti Nociceptivní bolesti 

Nociceptivní bolest vzniká podrážděním nociceptorů, které se nalézají v oblasti tkání -měkké tkáně, kůže, sliznice apod. Příklady: vertebrogenní bolesti zad, osteoartrózy a osteoartritidy různé etiologie, fibromyalgie appod.. Testy na myších prokázaly pozitivní účinky ethanolových extraktů z listů proti otokům, doprovázený snížením migrace leukocytů a zmenšení objemu exsudátu (zánětlivý extravaskulární výpotek) Orální podání u myší vykazovala podstatné potlačení břišních křečí a silný anti-nociceptivní efekt. Etrakty přiznivě působily i při snížení bolestivosti při popáleninách, artritidě.
Protizánětlivý účinek byl prokázán i při otoku ucha, kde laboratorní testy ukázaly, že listy by mohly být použity jak při léčbě akutního, tak chronického zánětu ucha. Stejné testy ukázaly, protizánětlivé a analgetické aktivity u plodů Gravioly, čímž bylo potvrzeno tradiční užití Gravioly jako přírodnho analgetika.

Antihypertenzní účinek

Výsledky testů ukázaly, že došlo k významnému snížení vysokého krevního tlaku krys po podání extraktu z listů. Srdeční frekvence nebyla ovlivněna.

Antioxidační účinek 

Nadměrná tvorba intracelulárních reaktivních kyslíkových forem (ROS) je prekurzorem oxidativního stresu, který následně katalyzuje metabolickou nedostatečnost a buněčnou smrt pomocí biochemických a fyziologických lézí . Identifikace antioxidantů z přírodních zdrojů se stala předmětem značného zájmu vědců, protože dokáží zvrátit destruktivní účinky ROS . Různé testy vodných a aethanolových extraktů listů Gravioly odhalily značné antioxidační účinky obou forem extraktů doprovázené ochranou DNA proti toxicitě navozené H2O2 . Bylo zjištěno, že antioxidační aktivita listů Gravioly A.muricata je silnější než u z jiných druhů čeledi Annonaceae. Ethanolový extrakt z kůry Gravioly snižuje peroxidaci lipidů navozenou stresem což ukazuje na adaptogenní potenciál této rostliny. Studie prokázaly ochranné účinky proti oxidačnímu stresu. Graviola je přirozený zdroj antioxidantů.

Hepatoprotektivní a bilirubin snižující efekt. 

A. muricata se tradičně používá k léčbě žloutenky v Ghaně. Byla provedena studie in vivo pro stanovení potenciálu vodného extraktu z listů ke snížení hladiny bilirubinu. Tato studie na potkanech prokázala významné snížení hyperbilirubinémie, téměř až na normální úroveň. Hepatoprotektivní účinek byl zaznamenán při použití vodného extraktu z listů proti chemicky vyvolanému jaternímu poškození. Prokázala se i preventivně-ochranná funkce vodného extraktu z listů. Normální funkce jater byla obnovena po 7 dnech pravidelné aplikace.

Ochrana žaludku. 

Při použití extraktu z listů A. muricata byl pozorován významný protivředový potenciál. Imunohistochemické barvení prokázalo, že extrakt z listů snížil expresi Bax proteinu (Je dáván do spojitosti s karcinogenezí, schizofrenií a autoimunitními onemocněními) a zvýšené expresi Hsp70 proteinu (HSP chrání v buňkách především lipidy membrán, bílkoviny, složky cytoskeletu a nukleové kyseliny. Ochranné působení se uplatňuje při chorobném zánětu, kancerogenezi, ischemických poruchách a předčasném stárnutí. Omezují také tvorbu toxických radikálů a patří k jejich důležitým lapačům). Účinek extraktu byl doprovázen zesílením žaludeční tkáně, zvýšením činnosti enzymatických antioxidantů a potlačení peroxidace lipidů, což v komplexu vede k ochraně sliznice žaludeční stěny. Gastroprotektivní úžinek extraktu z listů Gravioly byl tedy prokázán.

Antikonvulzivum 

(léčivo používané pro léčbu a prevenci epileptických záchvatů) V afrických zemích se odvar z listů A. muricata tradičně používá ke snížení horečky a tlumení křečovitých záchvatů . Dokázat antikonvulzivní účinek listů se pokusili vědci na chemicky indukovaných tonicko-klonických záchvatech u myší. Výsledek ukázal, že extrakt z rostliny v dávce 100 a 300 mg / kg významně snížil výskyt a úmrtnost u tonických záchvatů. Podávání extraktu myším také prodloužilo nástup klonických záchvatů. Následné biologické postupy mohou vést k izolaci biologicky aktivní sloučeniny, využitelné jako protikřečové léčivo. Hojení ran - ethanolové extrakty z listu respektive kůry Gravioly významně přispívají k hojení řezných ran na kůži.

Protiparazitický účinek. 

Leishmanióza a trypanosomiáza, postihují rozsáhlou popupaci po celém světě. Efektivní léčbě brání vznik rezistence na klasická léčiva. Kromě toho, v případě dlouhodobého použití, je problémem i toxicita a vedlejší účinky. A. muricata byla aplikována proti různým patogenním parazitům ke stanovení jejích cytotoxických účinků. Ethylacetátový extrakt z listů A. muricata byl testován proti třem druhům Leishmanie (PH8, M2903 a PP75) a byl zaznamenán slibný výsledek, stejný byl zaznamenán i proti L. braziliensis a L. Panamensis. Další studie prokázaly účinek i proti dalším parazitům. Vodný extrakt z listů se projevil i proti Haemonchus contortus (gastrointestinální parazit). Graviola působí toxicky vůči larvám i vajíčkům. Imobilizace dospělých červů se projevila po 6 až 8 hodinách od podání. Dá se tedy usuzovat na obsah proti parazitických látek v listech.

Účinek proti malárii 

Byl prokázán účinek dvěma kmenům Plasmodium falciparum. Tyto výsledky potvrdily oprávněnost použití Gravioly jako antimalarika v tradiční medicíně. Insekticidní aktivita U výtažků ze semen a listů byla pozorována insekticidní aktivita proti larvám a vajíčkům různého létavého hmyzu.

Nežádoucí účinky: 

Annonacin je také zkoumán ve spojitosti s potenciálními neurotoxickými vlivy. V oblastech kde je běžná častá a velká konzumace plodů Gravioly se objevuje vyšší výskyt neurodegenerativních onemocnění Parkinsonovou nemocí. Nedávná studie ukázala, že plod A. muricata může být potenciálním rizikovým faktorem pro neurodegeneraci . Z tohoto důvodu se nedoporučuje nadměrná či nepřetržitá konzumace produktů z Gravioly. Za toxická jsou považována zvláště semena, jejichž extrakty se osvědčují jako účinné insekticidy.
Nicméně Graviola má mnoho prokazatelné pozitivních účinků jak je známo z tradiční medicíny, či jak ukazují různé studie z celého světa. Proto není třeba se těchto přínosných účinků vzdávat zvláště jako ćasově omezené perventivní kůry, či k aplikaci při podpůrné léčbě civilizačních nemocí včetně rakoviny.

Produkty Graviola


1 komentář: